Spring: Big Picture

What is Spring? Spring makes it easy to create Java enterprise applications.It is a complimentary to Java EE. Spring is open source. It has a large and active community. Spring 5.0 requires JDK 8+ and provides out-of-the-box support for JDK 9. Fundation: Spring Framework The Spring Framework is an application framework and inversion of control container for the Java

Read More

Jenkinsfile: Publish Docker Image to Amazon ECR

Problem You pushed a docker image to AWS ECR and get denied: requested access to the resource is denied error. stage(‘Publish Docker Image to AWS’){ steps { script { //build image commit_id = readFile(‘commit_id’).trim() def image = docker.build(“$ECR_REPO_NAME:$commit_id”) //push image docker.withRegistry( “https://$ECR_REGISTRY”, ECR_CRED) { echo ‘ Pushing Latest docker image’ image.push() } } } }

Read More

Useful commands for SSL certificates

Generate self signed certificate and export to truststore 1. Generate a certificate using keygen command in windows keytool -genkey -alias myAlias -keyalg RSA -sigalg SHA256withRSA -keystore keystore.jks -validity 10950 2. Self certify the csertificate keytool -selfcert -alias mycert-20161109 -keystore keystore.jks -validity 3950 3. Export certificate to folder keytool -export -alias myAlias -keystore keystore.jks -rfc -file

Read More

Linux commands

Linux commands that I frequently use Open a file sudo vim server.log Open a log file and display the last 10 lines tail -f /opt/keycloak/standalone/log/server.log Exit vim without saving Press Esc Press “:” Press “q!” Save and exit vim Press Esc Press “:w” Press “:x” Create new file $ cat > daemon.json CTRL + D

Read More

Sahil

Sahil sakin ve sessiz 27 Mayis Cumartesi 00:54…Yavuz Cetin’in parcasini dinliyorum. Sahil sakin ve sessiz  Güneş ısıtmıyor artık tenimi  Sonunda yağmurlar geldi  Bu kumsaldan göçmek vakti  Sıcak günlerin yorgunluğu üzerimde  Umutsuzluk görünürde  Henüz batan güneşin özlemi…  Ve bu yalnızlık çekilmez gibi Umutsuzluk görünürde…Ve bu yalnızlık çekilmez gibi…Bu iki cumle yurtdisindaki deneyimimi ozetliyor sanki. Umutsuzluk, arafta

Read More

Iki sehir: Newcastle ve Birmingham

Ingiltere’de hayatim Newcastle ve Birmigham’da gectigi icin bu iki sehri karsilastirmak istedim. Bu iki sehrin verdigi his farkli. Newcastle’dan Birmingham’a ilk gittigim gunku his, Izmir’den Istanbul’a gittigim zamanlardaki hislerle benzer. Newcastle’in sakinligi, Birmingham’in kosturmacasi. Newcastle Newcastle daha “yerel”, insanlar genelde kibar ve sicak, ortalama insan profili belli, sokaktaki tipler asagi yukari ayni. Havasi ve aksani

Read More